Securitate si Sanatate in Munca (S.S.M.)

Societatea noastra este abilitata ca si serviciu extern de prevenire si protectie, in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca. Astfel, prin reprezentantii sai specializati, va oferim urmatoarele solutii si servicii:

A. Realizarea evaluarii riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala

Scopul principal al evaluarii riscurilor profesionale este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de munc─â. Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea competitivitatii si productivitatii societatii. Conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca, toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile in mod periodic. Evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala se face pentru fiecare loc de munca in parte, fiind urmata de intocmirea unui plan de prevenire si protectie cu masurile necesare a fi luate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor.

B. Intocmirea unui dosar care va cuprinde in conformitate cu legislatia in vigoare mai multe documente, respectiv:

 • decizii de organizarea activitatii pe locurile de munca;
 • normative de acordare a echipamentelor individuale de protectie;
 • evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare (unde si daca este cazul);
 • evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent de accidentare (unde si daca este cazul);
 • tematici pentru toate fazele de instruire a angajatilor (general introductiv si la locul de munca la angajare, cat si periodic);
 • instructiuni specifice de protectia muncii pentru fiecare loc de munca sau activitate;
 • tematici generale aplicabile pentru toate locurile de munca;
 • regulamentul de ordine interioara, inclusiv obligatia de a cunoaste si de a respecta instructiunile de sanatate si securitate in munca;
 • fisa postului pentru angajati, cu modul de insusire a cunostintelor si de respectare a masurilor protectia muncii;

C. Consultanta periodica care, in functie de specificul activitatii, se poate realiza lunar sau trimestrial si care cuprinde:

 • participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie;
 • monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
 • tinerea evidentei meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor legale (electricieni, stivuitoristi, etc.);
 • monitorizarea existentei si a starii echipamentelor individuale de protectie;
 • urmarirea dotarii cu afise de semnalizare de securitate;
 • participarea la evenimentele deosebite ce pot sa apara ( control sau accident);
 • participarea la punerea in practica a masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si al cercetarii evenimentelor.